Individuální svod Blatnička, 17.4. 2011

Jednalo se o posouzení exteriéru (výška, barva a typ srsti, barva oka, plnochrupost, skus, povaha a celkový vzhled .Zápis o účasti se uvedl do rodokmenu. Před prvníma zkouškama musí každý pes absolvovat toto posouzení. Domluvily jsme se s Pavlínkou, že se můžem svodu zúčastnit jako poslední, aby nerozptylovala naše Neluše přítomné pejsky z důvodu harošení.